Cập nhật tiến độ trùng tu Chùa Thiên Quang

Thay mặt Chùa Thiên Quang, Trụ trì Sư cô Thích Nữ Tịnh Châu gửi lời tri ân, cảm tạ đến toàn thể Quý mạnh thường quân, Bạn bè đồng môn thân hữu gần xa cùng Quý phật tử đã góp duyên trợ lực để Phật sự trùng tu Chùa Thiên Quang sắp tới ngày viên mãn. Sư cô hoan hỷ cập nhật tiến độ trùng tu Chùa Thiên Quang gửi đến chư vị với lòng thành kính Phật quang.

Ngày 15/05/2019 – Chánh điện đang trong giai đoạn đổ mái 


Ngày 09/05/2019 – Chánh điện chuẩn bị cất nócNgày 23/04/2019 – Các trụ chính dần lộ diện


Ngày 16/04 – Phần móng hoàn thành

Ngày 27/03 – Chánh điện cũ hoàn thành sứ mệnh và chuẩn bị cho việc xây dựng Chánh điện mới

Chánh điện Chùa Thiên Quang hoàn thành sứ mệnh hơn nữa thế kỷ trước khi được trùng tu