Chùa Thiên Quang vinh dự được sự quan tâm của Chính quyền địa phương nhân Đại lễ Phật Đản liên Hợp Quốc 2019

Vừa qua, nhân dịp Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2019, Chùa Thiên Quang vinh dự nhận được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, Cơ quan/Ban/Ngành/Đoàn thể Thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa. Cùng sẻ chia trước những khó khăn của Chùa Thiên Quang khi tọa lạc trong khu dân cư nghèo khó nhưng vẫn một lòng vượt qua khổ ải, lấy nhân đức làm đầu, hướng chúng sanh làm việc thiện. Trước bối cảnh Chùa Thiên Quang đang còn ngổn ngang gạch đá trong giai đoạn trùng tu tiến tới hoàn thành Phật sự, Ban lãnh đạo chính quyền địa phương rất lấy làm cảm kích trước tấm lòng Bồ Tát của các mạnh thường quân đã chung tay trợ duyên, góp công đức xây dựng trùng tu Chùa, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của quê hương thị xã Ninh Hòa.